Zdraví někdy není v nabídce, říká paliatrička

Současná medicína přináší hodně vyšetření, receptů a odběrů, ale málo prostoru pro pacienty otevřeně diskutovat o nemoci a o tom, co je pro ně důležité. V intenzivní medicíně jsem přinášela hodně odpovědí, jako paliatrička se vlastně jen ptám, říká Kateřina Rusinová, přednostka Kliniky paliativní medicíny VFN a jedna z protagonistek dokumentu Jednotka intenzivního života.

Publikováno
V rubrikách Rozhovor