Probíhající výzvy

Probíhající

Program podpory specializačního vzdělávání lékařů v oboru paliativní medicína

Program podpory specializačního vzdělávání lékařů v oboru paliativní medicína rozšířený o nefinanční dar v podobě mentoringu.

Pozastaveno

Program podpory mentoringu institucí při rozvoji specializované péče

Program mentoringu institucí při rozvoji specializované péče zaměřeným na podporu nemocnic, mobilní specializované paliativní péče a lůžkových hospiců, které plánují rozvoj specializované paliativní péče.

Zrušeno

Program podpory mentoringu institucí při rozvoji specializované péče

Program mentoringu institucí při rozvoji specializované péče zaměřeným na podporu nemocnic, mobilní specializované paliativní péče a lůžkových hospiců, které plánují rozvoj specializované paliativní péče.

Vyhodnocené výzvy

Vyhodnocené

Program podpory specializačního vzdělávání lékařů v oboru paliativní medicína

Program podpory specializačního vzdělávání lékařů v oboru paliativní medicína rozšířený o nefinanční dar v podobě mentoringu.

Probíhající

Program podpory mentoringu institucí při rozvoji specializované péče

Program mentoringu institucí při rozvoji specializované péče zaměřeným na podporu nemocnic, mobilní specializované paliativní péče a lůžkových hospiců, které plánují rozvoj specializované paliativní péče.

Pozastaveno

Program podpory mentoringu institucí při rozvoji specializované péče

Program mentoringu institucí při rozvoji specializované péče zaměřeným na podporu nemocnic, mobilní specializované paliativní péče a lůžkových hospiců, které plánují rozvoj specializované paliativní péče.