Programy

Aktuálně

23. 1. 2024 
Výsledky Stipendijního programu pro rozvoj vedoucích pracovníků v mobilní specializované paliativní péči (MSPP). 

Ve stipendijním programu vyhlášeném v prosinci 2023 bylo podáno 7 žádostí ze 4 krajů v celkovém finančním objemu 628 840 Kč. Všechny podané žádosti byly odbornou radou schváleny.  

Všem stipendistům blahopřejeme a těšíme se na osobní setkání, která proběhne 31. 1. 2024 v Praze. 

Finančním partnerem stipendijního programu je Stavební spořitelna České Spořitelny. Odbornou garanci zajišťuje odborná rada v koordinaci s Nadačním fondem Kliniky paliativní medicíny. 


1. 12. 2023
Dnešním dnem startují Grantové výzvy na podporu mobilní specializované paliativní péče (MSPP):

● Grantová výzva pro rozvoj poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče (PDF)

● Stipendijní program pro rozvoj vedoucích pracovníků v mobilní specializované paliativní péči (PDF)

Grantové žádosti je možné podávat prostřednictvím systému Grantys od 1. 12. 2023 do 5. 1. 2024 do 12:00 hod.

V systému si zvolíte vybranou výzvu:
● GP1/2024 Granty pro rozvoj poskytovatelů MSPP
● SP1/2024 Stipendijní program pro rozvoj vedoucích pracovníků v MSPP

Vyhlašovatelem programů je Nadační Fond Kliniky paliativní medicíny.

Programy vznikly v těsné spolupráci a za finanční podpory Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky). Odborným garantem grantového programu je Fórum mobilních hospiců.

Odbornou garanci stipendijního programu zajišťuje odborná rada v koordinaci s Nadačním fondem Kliniky paliativní medicíny. Jeho součástí je i kurz Leadershipu pro vedoucí pracovníky MSPP pod odbornou garancí Institutu Pallium.


23. 11. 2023
Grantový program rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče


Program podpory individuálního vzdělávání v oblasti paliativní péče 11/2023 – zrušení vyhlášení.

Vážení,
plánované listopadové vyhlášení grantové výzvy „Program podpory individuálního vzdělávání v oblasti paliativní péče“ je bohužel zrušeno. Případné komplikace na Vaší straně nás mrzí.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na nejbližší příležitost ke spolupráci.

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP a Nadační fond Kliniky paliativní medicíny


20. 11. 2023

Finální výsledky Programu podpory specializačního vzdělávání lékařů v oboru paliativní medicína 2023/3

Program podpory specializačního vzdělávání lékařů v oboru paliativní medicína se uskutečnil již potřetí.

Do druhého kola k osobní prezentaci záměru žádosti bylo pozváno všech deset lékařek a lékařů z nemocnic, hospicových zařízení a zařízení mobilní specializované paliativní péče v Praze, Plzni, Českém Krumlově, Havlíčkově Brodě, Nejdku, Brně a Olomouci.

Odborná rada rozhodla o podpoření všech projektů v celkovém finančním objemu 1 220 480 Kč.

Všem podpořeným blahopřejeme.

Děkujeme za kvalitně zpracované a podané projekty
a přejeme mnoho úspěchů v atestační přípravě.


6. 11. 2023
Výsledky prvního kola Programu podpory specializačního vzdělávání lékařů v oboru paliativní medicína

Do 15. 10. 2023 bylo možné podat grantovou žádost v rámci Programu podpory specializačního vzdělávání lékařů v oboru paliativní medicína.

Bylo podáno celkem 10 žádostí lékařů z prostředí hospicových zařízení (2), mobilní specializované paliativní péče (1) a nemocnic (7) celkem ze sedmi krajů v České republice, tj. Jihomoravský (3), Olomoucký (1), Plzeňský (1), Jihočeský (1), Karlovarský (1), Praha (1) a Vysočina (2).


Všechny žádosti splňovaly formální požadavky pro první kolo výběru. Odborná rada po posouzení pozvala do druhého kola k osobní prezentaci záměru žádosti všechny uchazeče o grantovou podporu.


Osobní setkání proběhne ve středu 8. 11. 2023 v Praze.

Blahopřejeme k postupu do druhého kola a těšíme se na setkání.


19. 10. 2023
Avízo programů pro rozvoj mobilní specializované paliativní péče (MSPP)

Výzvy budou vyhlášeny 1. 12. 2023 a žádosti budou přijímány do 5. 1. 2024 do 12:00 hod.

Finančním partnerem programů je Stavební spořitelna České Spořitelny. Odborným garantem grantového programu je Fórum mobilních hospiců, projekt je procesně podpořen Nadačním fondem Kliniky paliativní medicíny.

Odbornou garanci stipendijního programu zajišťuje odborná rada v koordinaci s Nadačním fondem Kliniky paliativní medicíny.


Grantový program rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče

Aktuálně

Grantové výzvy 2023 – Aktualizované vyhlášení k  15. 9. 2023

Vážení,

přinášíme aktualizovanou informaci o termínech vyhlášení grantových výzev  v  roce 2023.

K 15. 9. 2023 vyhlašujeme výzvu „Program podpory specializačního vzdělávání lékařů v oboru paliativní medicína“. Součástí je i nový časový harmonogram.

„Program podpory individuálního vzdělávání v oblasti paliativní péče“ bude vyhlášen v listopadu 2023. Pro bližší informace sledujte stránky www.paliativnimedicina.cz a www.nadacnifondkpm.cz.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP a Nadační fond Kliniky paliativní medicíny

31. 8. 2023
Grantové výzvy 2023 – Aktuální informace ke změnám

Vážení,

rádi bychom vás informovali o změnách souvisejících s vyhlášením grantových výzev v roce 2023.

Nově je termín k vyhlášení a ustanovení programových výzev v roce 2023 určen na 15. 9. 2023. Součástí změn bude i aktualizovaný časový harmonogram.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na společný kontakt.

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP a Nadační fond Kliniky paliativní medicíny

23. 6. 2023
Avízo o programových výzvách v roce 2023

Představení programu
Grantový program rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče je programem vyhlášeným Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP ve spolupráci s Nadačním fondem Kliniky paliativní medicíny a finančně podpořen filantropy Barborou a Vítězslavem Skopalovými, skupinou Solar Global.

Cílem grantového programu je nabídnout finanční podporu k posílení erudice odborníkům, kteří se věnují poskytování paliativní péče nebo kteří plánují takovou péči poskytovat a pomoci tak v České republice rozšířit její dostupnost.

Programové výzvy v roce 2023
● Program podpory individuálního vzdělávání v oblasti paliativní péče (více informací)
● Program podpory specializačního vzdělávání lékařů v oboru paliativní medicína (více informací)

Podzimní výzvy Grantového programu rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče

16.1.2023 Finální výsledky podzimní výzvy Grantového programu rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče přinášejí podporu 21 projektů v celkovém finančním objemu 3 435 200 Kč.

Druhá, podzimní část Grantového programu rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče, která je tvořena dvěma programovými výzvami, je uzavřena a odbornou radou vyhodnocena.

Program podpory specializačního vzdělávání v oboru paliativní medicína se v roce 2022 uskutečnil podruhé a oproti první, květnové výzvě byl doplněn o mentoringovou podporu. Tentokrát bylo podáno 14 projektů, tj. téměř dvojnásobné množství. Všechny projekty byly odbornou radou postoupeny do druhého kola k pohovorům s jejich autory z celé České republiky. Na osobní setkání tak přijeli lékařky a lékaři z Mladé Boleslavi, Třince, Hradce Králové, Pelhřimova, Jilemnice, Jičína, Letovic, Hustopečí a Prahy, a to ze zařízení, jakými jsou nemocnice, MSPP či lůžkový hospic.
Celkový finanční objem podaných žádostí tvoří částku 2 595 200 Kč. Díky mimořádné vstřícnosti filantropů a navýšení finančních prostředků pro programovou výzvu, mohly být podpořeny všechny podané projekty.

V druhém Programu podpory mentoringu institucí při rozvoji specializované paliativní péče (SPP), který byl vyhlášen prvně, bylo podáno 7 projektů v celkovém finančním objemu 840 000 Kč. Odborná rada rozhodla o podpoře všech projektů. Rozvoj specializované paliativní péče byl podpořen v pěti nemocnicích a dvou zařízeních mobilní specializované paliativní péče.
“Zvýšení dostupnosti a kvality paliativní péče v České republice v současnosti úzce souvisí s rozšířením komunity vzdělaných specialistů v oboru paliativní medicína a s rozšiřováním standardizovaných a ověřených forem služeb specializované paliativní péče. Mám velkou radost, že k naplnění dané potřeby významně přispívá i tento grantový program.” MUDr. Ondřej Kopecký, MHA, člen odborné rady, člen správní rady nadačního fondu a koordinátor mentorů pro institucionální rozvoj SPP.

Díky kvalitě podaných projektů a rozhodnutí o navýšení filantropické podpory manželů Skopalových oproti původnímu předkladu, tak mohly být podpořeny všechny projekty obou programů v celkovém finančním objemu 3 435 200 Kč.
“Prostřednictvím grantových programů budou mít lékaři v atestační přípravě, a také několik začínajících organizací, podporu zkušeného mentora. Jinde se jedná možná o standard, v českém paliativním “světě” jde o něco poměrně nového. Jistě je třeba hledat nové cesty. Současně ale není nutné, aby každý “objevoval Ameriku.” MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., člen odborné rady a koordinátor mentorů lékařů ve specializačním vzdělávání v oboru paliativní medicína.

Všem podpořeným blahopřejeme a děkujeme za kvalitně zpracované a podané projekty. Děkujeme manželům Skopalovým za důvěru a filantropickou podporu. Děkujeme, že se tak společně můžeme podílet na rozvoji paliativní péče v České republice.


23.12.2022 V rámci podzimního Programu podpory specializačního vzdělávání lékařů v oboru paliativní medicína, bylo podáno celkem 14 projektů. Jedná se o téměř dvojnásobný počet žádostí o grantovou podporu oproti první květnové výzvě. Všechny podané projekty byly členy odborné rady posouzeny a postupují do druhého kola výběru. To se uskuteční formou osobního setkání dne 9.1.2023. Rostoucí zájem o vyhlášený program nás velmi těší a všem postupujícím blahopřejeme.

Jejím obsahem jsou dvě grantové výzvy. Stejně jako v první části vyhlášené v květnu 2022 přináší Program podpory specializačního vzdělávání lékařů v oboru paliativní medicína rozšířený o nefinanční dar v podobě mentoringu. Zcela novou grantovou výzvou je Program mentoringu institucí při rozvoji specializované péče zaměřeným na podporu nemocnic, mobilní specializované paliativní péče a lůžkových hospiců, které plánují rozvoj specializované paliativní péče.
Spolu s vyhlášením nových grantových výzev s radostí přinášíme další dobrou zprávu. V květnu vyhlášený Program podpory individuálního vzdělávání v oblasti paliativní péče, který napříč odbornou veřejností vyvolal vysoký zájem, bude opětovně vyhlášen v roce 2023. Děkujeme, že se společně můžeme podílet na rozvoji paliativní péče v České republice.

Informace o jednotlivých programech

Program podpory specializačního vzdělávání lékařů v oboru paliativní medicína

Program podpory mentoringu institucí při rozvoji specializované péče

14.11.2022 Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP ve spolupráci s Nadačním fondem Kliniky paliativní medicíny vyhlašuje v tomto roce druhou část plánovaných grantových výzev Grantového programu rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče.

Termín vyhlášení je stanoven na 14.11.2022. Sledujte webové stránky Nadačního fondu.

Očekávané grantové podzimní výzvy budou zaměřeny na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru paliativní medicína a na mentoring institucí při rozvoji specializované paliativní péče.


Vyhodnocené výzvy

Grantový program rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče

Podzimní výzva grantového programu rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče

Předběžná informace k chystané výzvě

V průběhu měsíce října vyhlásí Česká společnost paliativní
medicíny ČLS JEP ve spolupráci s Nadačním fondem
Kliniky paliativní medicíny nové grantové výzvy v rámci
Grantového programu rozvoje vzdělanosti v oblasti
paliativní péče.
Uvedený grantový program mohl vzniknout
díky filantropické podpoře manželů Barbory a Vítězslava
Skopalových a skupině Solar Global, partnerovi projektu.

Očekávané grantové podzimní výzvy budou zaměřeny na
podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru
paliativní medicína a na mentoring institucí při rozvoji
specializované paliativní péče.


23.6.2022 Důležitá informace ke změně časového harmonogramu Programu podpory individuálního vzdělávání v oblasti paliativní péče

24.6.2022 Finální výsledky o přidělení grantové podpory v Programu podpory specializačního vzdělávání v oblasti paliativní medicína

6.7.2022 Finální výsledky o přidělení grantové podpory v Programu podpory individuálního vzdělávání v oblasti paliativní péče

Nadační fond Kliniky paliativní medicíny, který vznikl s podporou 1. LF UK a VFN Praha, propojuje dárce a odborníky v oblasti paliativní péče a pomáhá vytvářet podmínky pro rozvoj vzdělanosti, odbornosti i dostupnosti paliativní péče.

Ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP nyní vyhlašuje Grantový program rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče. Jeho cílem je nabídnout finanční podporu odborníkům, kteří se věnují poskytování paliativní péče nebo kteří plánují takovou péči poskytovat.

Finanční prostředky pro tento grantový program poskytují manželé Skopalovi, kteří chtějí přispět k tomu, aby dobrá a erudovaná paliativní péče byla dostupná všem, kdo ji potřebují. „Vážíme si náročné práce všech odborníků poskytujících paliativní péči, kterou přispívají ke zlepšení kvality života pacientů se závažným onemocněním. Je nám ctí, že finančními prostředky ze zisku skupiny Solar Global můžeme podpořit rozvoj vzdělávání v této oblasti. Jsme si vědomi, že zdraví není samozřejmostí.“ Barbora a Vítězslav Skopalovi, filantropové

Grantové výzvy budou zveřejňovány opakovaně. V roce 2022 jsou zaměřeny na podporu jednotlivců – lékařů, sester, psychologů, sociálních pracovníků, kaplanů i dalších profesionálů. Vyhlášení první výzvy probíhá v červnu 2022, druhá výzva proběhne v podzimních měsících. Podporu získává přímo žadatel jako fyzická osoba. Získané prostředky je třeba využít do konce června 2023.

„Klíčovým nástrojem k rozšíření dostupnosti erudované paliativní péče je zvýšení odbornosti profesionálů, kteří tuto péči poskytují, a rozšíření komunity těchto specialistů. Mám velkou radost, že můžeme díky filantropické podpoře manželů Skopalových v tomto úkolu pomoci.“

MUDr. Ondřej Kopecký, předseda ČSPM a člen správní rady Nadačního fondu Kliniky paliativní medicíny

Finální výsledky o přidělení grantové podpory v Programu podpory specializačního vzdělávání v oblasti paliativní medicína.

V rámci vyhlášení Programu podpory specializačního vzdělávání v oblasti paliativní medicína bylo přijato k posouzení celkem 8 žádostí, které splňovaly daná kritéria pro 1. kolo výběru. 
Odborná rada se setkala se všemi uchazeči o grantovou podporu a rozhodla se podpořit 6 žádostí v plné výši žádané grantové podpory. Hlavním hodnotícím kritériem bylo směřování uchazeče k poskytování specializované paliativní péče v rámci některého z českých zdravotnických zařízení. Byly tak podpořeny žádosti lékařů z prostředí hospicových zařízení, ambulantní péče a nemocnic. Celkový finanční objem podpořených žádostí je 539 602 Kč.
Podpořeným žadatelům blahopřejeme a těšíme se na spolupráci.

Finální výsledky o přidělení grantové podpory v Programu podpory individuálního vzdělávání v oblasti paliativní péče.

V rámci vyhlášení Programu podpory individuálního vzdělávání v oblasti paliativní péče bylo přijato celkem 210 žádostí, přičemž 201 žádostí splnilo kritéria k posouzení.

O podporu se ucházeli lékaři, sestry, sociální pracovníci, psychologové a kaplani z hospiců, nemocnic, ambulantních zařízení, domovů pro seniory i dalších zařízení v celé České republice. Máme radost, že se paliativní komunita chce věnovat zlepšování svých odborných kompetencí.

„Velmi nás těší společný zájem o rozvoj expertízy v oblasti paliativní péče v prostředí České republiky. Je nám ctí stát se partnery v získávání odborné erudice jednotlivým žadatelům a těšíme se na vzájemnou spolupráci.“
MUDr. Ondřej Kopecký, předseda ČSPM a člen správní rady Nadačního fondu Kliniky paliativní medicíny

Odborná rada se jednotlivým žádostem věnovala s náležitou pozorností. S ohledem na přidělenou finanční podporu v tomto programu vybrala a podpořila 87 žádostí v celkovém finančním objemu ve výši 1 901 864 Kč. Podle upraveného harmonogramu budou jednotlivé Smlouvy o nadačním příspěvku postupně uzavírány do 31.7. a vyplaceny do 14 dnů od podepsání oběma stranami.

V podzimních měsících vypíše Nadační fond Kliniky paliativní medicíny ve spolupráci s ČSPM další výzvu v rámci Grantového programu rozvoje vzdělanosti v oblasti
paliativní péče.

Důležitá informace ke změně časového harmonogramu Programu podpory individuálního vzdělávání v oblasti paliativní péče

Velmi nás těší zájem o vyhlášený grantový program. K hodnocení se sešlo více než 200 žádostí z celé ČR. Z důvodu takto vysokého počtu přijatých žádostí jsme nuceni upravit časový harmonogram tak, abychom se všem žádostem mohli věnovat s náležitou pozorností, a to následovně:

do 30.6.2022 termín pro posouzení přijatých žádostí
do 6.7.2022 vyhlášení výsledků a informování jednotlivých žadatelů
do 31.7.2022 uzavření Smlouvy o nadačním příspěvku a do 14 dnů od podepsání smlouvy jeho vyplacení

Děkujeme za pochopení.
Nadační fond Kliniky paliativní medicíny

Informace o jednotlivých programech

Program podpory individuálního vzdělávání v oblasti paliativní péče

Program podpory specializačního vzdělávání lékařů v oboru paliativní medicína