Programy

Grantový program rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče

23.6.2022 Důležitá informace ke změně časového harmonogramu Programu podpory individuálního vzdělávání v oblasti paliativní péče

24.6.2022 Finální výsledky o přidělení grantové podpory v Programu podpory specializačního vzdělávání v oblasti paliativní medicína

Nadační fond Kliniky paliativní medicíny, který vznikl s podporou 1. LF UK a VFN Praha, propojuje dárce a odborníky v oblasti paliativní péče a pomáhá vytvářet podmínky pro rozvoj vzdělanosti, odbornosti i dostupnosti paliativní péče.

Ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP nyní vyhlašuje Grantový program rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče. Jeho cílem je nabídnout finanční podporu odborníkům, kteří se věnují poskytování paliativní péče nebo kteří plánují takovou péči poskytovat.

Finanční prostředky pro tento grantový program poskytují manželé Skopalovi, kteří chtějí přispět k tomu, aby dobrá a erudovaná paliativní péče byla dostupná všem, kdo ji potřebují. „Vážíme si náročné práce všech odborníků poskytujících paliativní péči, kterou přispívají ke zlepšení kvality života pacientů se závažným onemocněním. Je nám ctí, že finančními prostředky ze zisku skupiny Solar Global můžeme podpořit rozvoj vzdělávání v této oblasti. Jsme si vědomi, že zdraví není samozřejmostí.“ Barbora a Vítězslav Skopalovi, filantropové

Grantové výzvy budou zveřejňovány opakovaně. V roce 2022 jsou zaměřeny na podporu jednotlivců – lékařů, sester, psychologů, sociálních pracovníků, kaplanů i dalších profesionálů. Vyhlášení první výzvy probíhá v červnu 2022, druhá výzva proběhne v podzimních měsících. Podporu získává přímo žadatel jako fyzická osoba. Získané prostředky je třeba využít do konce června 2023.

„Klíčovým nástrojem k rozšíření dostupnosti erudované paliativní péče je zvýšení odbornosti profesionálů, kteří tuto péči poskytují, a rozšíření komunity těchto specialistů. Mám velkou radost, že můžeme díky filantropické podpoře manželů Skopalových v tomto úkolu pomoci.“

MUDr. Ondřej Kopecký, předseda ČSPM a člen správní rady Nadačního fondu Kliniky paliativní medicíny

Finální výsledky o přidělení grantové podpory v Programu podpory specializačního vzdělávání v oblasti paliativní medicína.

V rámci vyhlášení Programu podpory specializačního vzdělávání v oblasti paliativní medicína bylo přijato k posouzení celkem 8 žádostí, které splňovaly daná kritéria pro 1. kolo výběru. 
Odborná rada se setkala se všemi uchazeči o grantovou podporu a rozhodla se podpořit 6 žádostí v plné výši žádané grantové podpory. Hlavním hodnotícím kritériem bylo směřování uchazeče k poskytování specializované paliativní péče v rámci některého z českých zdravotnických zařízení. Byly tak podpořeny žádosti lékařů z prostředí hospicových zařízení, ambulantní péče a nemocnic. Celkový finanční objem podpořených žádostí je 539 602 Kč.
Podpořeným žadatelům blahopřejeme a těšíme se na spolupráci.

Důležitá informace ke změně časového harmonogramu Programu podpory individuálního vzdělávání v oblasti paliativní péče

Velmi nás těší zájem o vyhlášený grantový program. K hodnocení se sešlo více než 200 žádostí z celé ČR. Z důvodu takto vysokého počtu přijatých žádostí jsme nuceni upravit časový harmonogram tak, abychom se všem žádostem mohli věnovat s náležitou pozorností, a to následovně:

do 30.6.2022 termín pro posouzení přijatých žádostí
do 6.7.2022 vyhlášení výsledků a informování jednotlivých žadatelů
do 31.7.2022 uzavření Smlouvy o nadačním příspěvku a do 14 dnů od podepsání smlouvy jeho vyplacení

Děkujeme za pochopení.
Nadační fond Kliniky paliativní medicíny

Informace o jednotlivých programech

Program podpory individuálního vzdělávání v oblasti paliativní péče

Program podpory specializačního vzdělávání lékařů v oboru paliativní medicína