Dobrý život je možné žít i se závažným onemocněním

Zasaďte se s námi o to, aby kvalitní paliativní medicína byla v českých nemocnicích dostupná všem, kteří ji potřebují.

Paliativní péčí pomáháme žít pacientům se závažným onemocněním kvalitní a důstojný život, s respektem k jejich hodnotám a přáním. Prvotřídní lékařská péče klade totiž stejný důraz na podporu zdraví jako na důstojnost nemocného. Respektuje jeho svobodu v rozhodování a zohledňuje pacientovy preference v situaci těžké nemoci. Naším posláním je budovat tento přístup jako nový standard v českých nemocnicích.

Nadační fond Kliniky paliativní medicíny vznikl při 1. lékařské fakultě UK a Všeobecné fakultní nemocnici v Praze proto, aby propojením odborníků a dárců pomáhal vytvářet stabilní zázemí pro dlouhodobý rozvoj činností Kliniky jako centra excelence v oblasti nemocniční paliativní péče. Z výsledků práce Kliniky mají užitek pacienti, lékaři a další zdravotníci napříč Českou republikou a celá společnost.

Finalizované
grantové programy:

2

Finanční objem podpořených žádostí:

2 471 466 Kč

Celkem podpořeno
skrze nadaci:

93 žadatelů

Novinky

Partneři

Spolupracujeme

Podpořili nás